АС АНИМА

Psycho wellness и советување

Контакт

  Дознајте повеќе

  За нас

  Ас-Анима психовелнес и советувалиште е психолошко советувалипте кое се занимава со психотерапија, советување и едукација на деца и возрасни. Основано е 2009 година со голема лепеза на активности:

  • Едукација на млади психолози од областа на психологијата пред се психодијагностика, асертивност, емоционална писменост, автоген тренинг, анти-стрес терапија

  • Едукација на родители за развојните процеси кај децата

  • Одржување на он-лајн едукации и едукации со физичко присуство

  • Психодијагностика

  • Работилници за ран детски развој и работа со деца со типичен и атипичен развој

  • Едукација за спортисти и нивна психолошка припрема

  • Психолошко советување

  • Професионална психодијагностика

  • Кариерно советување и кариерен развој

  • Стимулирање на интелектуалниот развој кај децата

  • Групен третман присуство

  • Психолошки третмани и терапија

  • Индивируален третман

  Основач е проф.д-р.Слаѓана Анѓелкоска, доктор по професионална психодијагностика, лиценциран психолог, психотерапевт,анти-стрес терапевт. Автор на бројни текстови, прирачници и книги од областа на психолофијата, работилници за деца и возрасни, трензи од областа на Асертивна комуникација (основно и и напредно ниво); Автоген тренинт (основно ин напредно ниво); Анти-стрес терапија со примена на биофидбег и комуникација срце-мозок.

   Кои се нашите

   Услуги

   Психолошко советување

   Советувањето преставува еден вид на психолошка помош. Во психолошкото советување енергијата ја насочуваме кон работа на еден конкретен проблем кој на клиентот му создава потешкотии во секојдневното функционирање, како што се комуникациските способности, воспитување на децата, стрес, анксиозност,депресија, панични напади, емоционални проблеми. Клиентот низ разговор за својот проблем преку анализа, проценка и предлози самостојно донесува одлуки кои се важни за него и неговиот квалитет на живот. Една советодавна сеанса е во траење од 60 минути.

   Психотерапија

   Психотерапија преставува сложен облик на психолошка помош бидејќи вклучува длабока анализа и реструктуирање на личноста и однесувањето. Во зависност од проблемот може да трае многу долго и опфаќа работа со тешки психолошки проблеми и пореметувања (анксиозност, депресија, панични напади, посттрауматско стресно пореметување, опсесивно-компулсивно пореметување, траума…). Во процесот на психотерапија ја применуваме трансакционата психотерапија и анти-стрес терапијата, се занимаваме со анализа на животните сценарија, промена на животните одлуки. Во процесот на животни промени ја вклучуваме и работата со биофидбек сензори и сензор за подобрување на комуникацијата помеѓу срцето и мозокот. Една психотерапевтска сесија трае 60 до 90 минути.

   Психодијагностика

   Психодијагностика и психолошко тестирање се спроведуваат по барање на клиентот, психотерапевтот на клиентот. Самиот клиент се тестира за да го дознае своето IQ, да го открие својот потенцијал или структура на личноста, да ги согледа своите способности за вршење на одредена работа.Психотерапевтот спроведува психолошко тестирање врз клиентот со цел одредување на диференцијално-дијагностичка постапка, проценка на акутната психичка состојба, за да ги утврди подобностите за конкретен психотерапевтски метод, за да го процени ефектот на применетата терапија.Психолошко тестирање на деца спроведуваме со цел да се проценат когнмитивните способности на детето, да го процениме детскиот развој, емоционалната стабилност на детето, да се процени социјалната адаптација на детето.

   Психолошки едукации

   Психолошките едукации ги спроведуваме со цел да им го олесниме животот и да го подобриме квалитетот на животот на сите оние кои се грижат за своето психичко здравје, но и да им дадеме на младите психолози дополнителни познавања на практичниот дел од психологијата. Низ едукациите учесниците стекнуваат знаење коие што може да го применат врз себе, а психолозите може да го применат во работа со своите клиенти. Едукациите се реализираат со физичко присуство и on-line.

   Психолошки работилници

   Психотерапија преставува сложен облик на психолошка помош бидејќи вклучува длабока анализа и реструктуирање на личноста и однесувањето. Во зависност од проблемот може да трае многу долго и опфаќа работа со тешки психолошки проблеми и пореметувања (анксиозност, депресија, панични напади, посттрауматско стресно пореметување, опсесивно-компулсивно пореметување, траума…). Во процесот на психотерапија ја применуваме трансакционата психотерапија и анти-стрес терапијата, се занимаваме со анализа на животните сценарија, промена на животните одлуки. Во процесот на животни промени ја вклучуваме и работата со биофидбек сензори и сензор за подобрување на комуникацијата помеѓу срцето и мозокот. Една психотерапевтска сесија трае 60 до 90 минути.

   Биофидбек третман

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

   Работилници

   Деца со ADHD проблеми – природа, причини и нивниот потенцијал

   Изразување на детските стравови и потреби низ проективни техники

   Повеќе

   Во светот на детскиот цртеж – како метод на проценка на личност

   Во светот на детскиот цртеж – како метод на проценка на личност

   Повеќе

   Игрите и бајките во функција на детскиот развој

   Улогата на игрите и бајките во стимулирање на детскиот развој.

   Повеќе

   Страв и анксиозност кај децата

   Начини и методи за надминување на анксиозноста

   Повеќе

   Игровни техники во работа со деца

   Играта во улога на подобрување на когнитивните способности

   Повеќе

   Изразување на детските стравови и потреби

   Изразување на детските стравови и потреби низ проективни техники

   Повеќе

   Едукации

   Контакт информации

   Контактирајте не

   Адреса:

   Трајко Јовановски 52, Гостивар, Македонија

   Телефон:

   +389 78 263 078

   Се вчитува...
   Дојде до грешка. Ве молиме обидете се повторно
   Вашата порака е испратена. Ви благодариме